Oferta

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych

Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:

  • stanu pojazdów
  • stanu podzespołów i elementów
  • zakresu napraw
  • jakości wykonanych napraw

Oceny techniczne pojazdów zabytkowych

Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych

Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń

Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych

Szacowanie szkód ubezpieczeniowych

Pomoc przy zakupie pojazdu, weryfikacja stanu technicznego

Opiniowanie przyczyn uszkodzeń silników i pożarów  pojazdów